Dawn, Kim, et al. “PORTFOLIO”. Tessera, vol. 35, Sept. 2003, doi:10.25071/1923-9408.25520.