Chen, Millie. “Crave”. Tessera, vol. 32, June 2002, doi:10.25071/1923-9408.25278.