Semchuk, Sandra. “Shallow Breath”. Tessera, vol. 29, Dec. 2000, doi:10.25071/1923-9408.25213.