Litovitz, M. (2002) “For Charlotte Salomon / I Hear”, Tessera, 32. doi: 10.25071/1923-9408.25284.