Koh, G. (2002) “Tokens”, Tessera, 32. doi: 10.25071/1923-9408.25279.