Rockhill, K. (1993) “Home Cries”, Tessera, 14. doi: 10.25071/1923-9408.24977.