Knutson, S. (1989) “For Feminist Narratology”, Tessera, 7. doi: 10.25071/1923-9408.23593.