Tratnik, Suzana. 2003. “‘My Name Is Damian’”. Tessera 35 (September). https://doi.org/10.25071/1923-9408.25514.