Litovitz, M. (2002). For Charlotte Salomon / I Hear. Tessera, 32. https://doi.org/10.25071/1923-9408.25284