Ashe, R. (2002). The five senses. Tessera, 32. https://doi.org/10.25071/1923-9408.25282