(1)
Litovitz, M. For Charlotte Salomon I Hear. Tessera 2002, 32.