[1]
Nemeth, T. 1986. Present? or Re-Present?. Tessera. 3, (Jan. 1986). DOI:https://doi.org/10.25071/1923-9408.23527.